Obchodní podmínky

Rozsah platnosti

Všechny obchody uzavřené prostřednictvím internetového obchodu firmy PROTACK INDUSTRIA -Knihkupectví Horažďovice (dále jen \"provozovatel\") se řídí těmito Obchodními podmínkami.


Účastníci

Veškeré kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím internetového obchodu firmy PROTACK INDUSTRIA -Knihkupectví Horažďovice, uzavírá provozovatel se zákazníky, kteří jsou:

  • fyzickými osobami zcela způsobilými k právním úkonům, které dovršily věku 18 let
  • fyzickými či právnickými osobami, které nakupují zboží v rámci své podnikatelské činnosti

Zjistí-li provozovatel, že přijal objednávku od osoby, která není zákazníkem dle výše uvedeného bodu, nebo se jedná o zákazníka, který v minulosti odmítl zaplatit regulérně objednané zboží či prodleva při placení objednaného zboží byla neúměrně dlouhá je provozovatel oprávněn od takové kupní smlouvy odstoupit.


Předmět smlouvy

Předmětem kupní smlouvy uzavřené dle těchto obchodních podmínek je nákup zboží prezentovaného na internetovém obchodu provozovatele.


Uzavření smlouvy

Kupní smlouva je mezi provozovatelem a zákazníkem uzavřena okamžikem, kdy provozovatel obdrží řádně vyplněnou objednávku na dodání zboží.

Pokud by provozovatel po uzavření kupní smlouvy zjistil, že objednané zboží již není k dispozici, protože se mezitím prodalo na prodejně, nebo jej nelze z jiných důvodů dodat, může provozovatel odstoupit od kupní smlouvy, o čemž zákazníka bude neprodleně informovat.


Dodání zboží

Doporučený či obchodní balík České pošty - zboží je odesláno na vámi určenou adresu do 3 pracovních dnů na dobírku, nebo zasláno po připsání peněz na účet, pokud byla dohodnuta platba na účet předem. Pokud zákazník neobdrží od České pošty výzvu k vyzvednutí zásilky, měl by se informovat na své dodávací poště, zda tam zásilka pro něj není uložena. Při nezastižení zákazníka na jeho adrese je zásilka uschována na poštovní pobočce dle propozic pošty, nejčastěji 14 dní.

V případě, že dojde k vrácení odeslané zásilky na dobírku (nepřevzetí zásilky zákazníkem) a zákazník požádá o jeho opětovné zaslání, bude znovu účtován poplatek za dopravu, a bude zároveň vyžadována platba na účet předem s dodáním zboží až po připsání peněz na účet. Lhůta pro připsání peněz je 7 kalendářních dnů od zaslání informace s výší aktuální celkové částky. Pokud částka nebude v určené lhůtě připsána na účet provozovatele, bude objednávka automaticky zrušena.

Veškeré zboží, které je posíláno Českou poštou je vždy dobře zabalené, aby během přepravy nedošlo k poškození zboží. Pokud při přebírání balíku zpozoruje kupující jakékoliv viditelné poškození balíku, může jej odmítnout převzít z důvodu poškození přepravního obalu.


Cena a způsob úhrady

Aktuální cena zboží je uvedena přímo na stránkách internetového obchodu provozovatele. Provozovatel si vyhrazuje právo cenu zboží kdykoli změnit. Pro určení ceny zboží je rozhodující cena uveřejněná na internetovém obchodu provozovatele v den uzavření kupní smlouvy.

Provozovatel je oprávněn k uveřejněné ceně zboží dále připočíst balné a poštovné, které je závislé na aktuálních tarifech České pošty a liší se podle váhy, ceny zboží a způsobu dodání (u dobírek to činí od 100,-Kč do 180,-Kč, u zásilek s platbou předem to činí od 50,-Kč do 130,- Kč).


Kupní cenu lze uhradit

  • dobírkou v hotovosti při převzetí zboží od dopravce (Česká pošta)
  • převodem na účet provozovatele. Účet je veden v české měně. 

Fio banka Plzeň, ČR

účet číslo: 2600098813/2010


Při platbě předem na účet je termín připsání platby 7 kalendářních dnů od potvrzení tohoto způsobu platby dodavatelem. V případě, že platba v tomto termínu na účet dodavatele nepřijde (pokud nebylo s odběratelem domluveno jinak) bude objednávka automaticky zrušena!


Záruka, reklamace

Provozovatel zaručuje, že nové zboží je v okamžiku jeho zaslání zákazníkovi bez viditelných vad a v souladu s uzavřenou kupní smlouvou. Zákazník je povinen okamžitě po obdržení zásilky zkontrolovat správnost a úplnost jejího obsahu a případné nedostatky nejpozději do dvou dnů od přijetí zásilky uplatnit u provozovatele.

V případě neúplné zásilky provede provozovatel bez zbytečného odkladu po obdržení reklamace zákazníka dodatečnou zásilku. Náklady na přepravu hradí v tomto případě provozovatel.

Reklamace vyřizujeme v souladu se zákonem č. 367/2000


Odstoupení od smlouvy a vrácení zboží

Zákazník - spotřebitel je oprávněn, v případě nákupu zboží prostřednictvím internetu, od kupní smlouvy i bez udání důvodu odstoupit. Musí tak učinit ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží. Odstoupení se děje písemným oznámením o odstoupení od smlouvy zaslaným spolu se zbožím na adresu provozovatele. Zboží musí být zasláno ve stavu, v jakém jej zákazník převzal.

Nebezpečí spojené se zpětným zasláním zboží stejně jako důkaz o jeho zaslání nese zákazník (doporučujeme Vám proto zboží řádně zabalit, aby nedošlo k jeho znehodnocení, zásilku poslat doporučeně, popřípadě zboží větší hodnoty pojistit).

Pokud zákazník zboží zaslal zpět včas a řádně, vrátí provozovatel zákazníkovi uhrazenou kupní cenu vráceného zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 10 dnů od obdržení zboží.

Provozovatel nehradí zákazníkovi náklady na dopravné a balné, které byly řádně naúčtované dle zákazníkovy objednávky.