GDPR

Vážená paní, vážený pane,

 

náš vztah je pro nás více než důležitý.

 

V návaznosti na přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů Vás v budoucnu budeme moci kontaktovat a zasílat Vám informace o našem zboží a akcích  pouze tehdy, pokud nám poskytnete svůj souhlas.

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) vstoupí v platnost 25.5.2018. Cílem GDPR je sladit zákony o ochraně soukromí v celé Evropě. Toto nařízení upravuje pravidla transparentnosti, pokud jde o to, jak společnosti popisují své zpracovávání dat. Přistupujeme k několika povinným aktualizacím našich pravidel ochrany soukromí.

 

Proto neztraťte svou šanci být informována / ý. Stačí, abyste označili a udělili Váš souhlas.

 

Souhlasím, aby společnost PROTACK INDUSTIRA, s.r.o., se sídlem Štefánikova 385/19, 326 00 Plzeň, IČO: 00883646, zpracovávala mé osobní údaje, a to v rozsahu identifikační údaje, jméno, příjmení, IČO, email, kontaktní adresa, číslo bankovního účtu.

Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu trvání obchodní spolupráce, nebo na tak dlouho, jak požaduje zákon.

Zároveň mám zájem přijímat marketingovou komunikaci prostřednictvím emailu, pošty, telefonních služeb. Dále chci přijímat nabídky zboží a akcí na základě mých osobních preferencí a chování.

 

VYDÁNÍ SOUHLASU

souhlasím  /  nesouhlasím     /volbu, kterou nepoužijete prosím škrtněte/

 

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Ujišťujeme Vás, že Vaše kontaktní údaje využijeme pouze na komunikaci ohledně nabídky našeho zboží služeb a akcí.

Informace neprodáváme ani nepronajímáme třetím stranám.

 

 

 

 

Žádosti o změnu týkající se vyhlášení souhlasu a právo na odvolání: Jana Kotrbová tel. 724 263 458